Khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ

Chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ

Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở, Cà Mau quyết tâm nâng cao chất lượng nguồn cán bộ quy hoạch bằng nhiều giải pháp. Tỉnh đưa đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhiều loại hình, ngành nghề, bậc học; đồng thời có nhiều chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/6/2011 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cà Mau giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Qua sơ kết cho thấy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Nhất là Đề án MeKong 120 Cà Mau (đào tạo sau đại học ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2006 – 2015), tỉnh đã chọn cử 137 ứng viên tham gia học tập ở các nước và quay về phục vụ đắc lực ở các sở, ngành.

Lãnh đạo các cấp thường xuyên đi thực tế cơ sở, chỉ đạo tình hình sản xuất và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử (giữa) cùng đại diện các sở, ngành chuyên môn tham quan mô hình nuôi tôm càng xanh tại xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tháng 1/2018.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện tốt Đề án 01-ĐA/TU, ngày 4/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng, đào tạo trí thức trẻ của tỉnh về công tác ở xã, phường, thị trấn. Theo đó, đã tuyển chọn được 197 trí thức trẻ đưa về cơ sở công tác. Hàng năm, tỉnh có kế hoạch thu hút người tốt nghiệp đại học về công tác cơ sở; người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ vào công tác tại các sở, ngành tỉnh, huyện. Đã có 46 trường hợp về tỉnh công tác (1 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 1 đại học và 30 giáo viên về công tác vùng sâu, vùng xa của tỉnh).

Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn. Toàn tỉnh đã thực hiện luân chuyển 665 lượt cán bộ. Cán bộ luân chuyển đều có trách nhiệm với công việc, đóng góp có hiệu quả cho địa phương, đơn vị nơi được luân chuyển đến.

Lãnh đạo bám sát nhiệm vụ

Xây dựng Đảng được tỉnh coi trọng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, lấy tuyên truyền, vận động thuyết phục làm phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Sinh hoạt Chi bộ ấp Mỹ Hưng (xã Trần Thới, huyện Cái Nước). Bí thư Chi bộ Nguyễn Thanh Lùng có hơn 10 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện Quyết định 494, Quyết định 551 và Thông báo 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các đơn vị cấp tỉnh phụ trách các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Đó là hệ thống chính trị từng bước được củng cố kiện toàn; trình độ, năng lực của cán bộ cơ sở được nâng lên; lề lối, tác phong làm việc có sự đổi mới, sâu sát hơn. Nhiều công trình cầu, lộ giao thông được xây dựng, đưa bộ mặt nông thôn khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Toàn tỉnh có 47 xã, phường, thị trấn được trợ giúp, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,67% so với năm 2010, xã giảm cao nhất 25,21%.

Đảng bộ tỉnh có 639 tổ chức cơ sở đảng (221 đảng bộ, 418 chi bộ). Các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối và nhiệm vụ đơn vị, địa phương. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 so với năm 2007 (trước khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW), cơ sở đảng yếu kém giảm từ 2,1% còn 0,62%; đảng viên đủ tư cách hoàn xuất sắc nhiệm vụ tăng 3,84%; đảng viên vi phạm giảm từ 1,42% xuống còn 0,9%.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, nguồn nhân lực của tỉnh nâng lên về số lượng, chất lượng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt tiêu chí số 18 về xây dựng tổ chức chính trị xã hội vững mạnh trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 59/82 xã (chiếm gần 80%) đạt tiêu chí này.

Tại buổi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng quy định sinh hoạt chuyên đề; kiện toàn cấp ủy viên, bí thư chi bộ có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; quan tâm tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên vùng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *