Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hiện Đảng bộ Dân Chính Đảng có 91 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 52 đảng bộ và 39 chi bộ, với 5.496 đảng viên, hoạt động ở 3 loại hình, cơ sở đảng cơ quan, loại hình sự nghiệp và doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải sau phần phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh, ông Lê Minh Khởi cho biết, nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phấn đấu của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Dân Chính Đảng đã đoàn kết, nhất trí triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có sự chuyển biến tích cực, Đảng bộ kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch, chọn 5 tổ chức cơ sở đảng làm điểm chỉ đạo thực hiện. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; xuất hiện phong trào thi đua sôi nổi, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã tuyên dương 73 tập thể và 167 cá nhân điển hình tiên tiến.

“Kết quả đạt được 5 năm qua là rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Đảng bộ trong thời gian tới”, Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh nhấn mạnh.

Tham dự Đại hội có 297 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạoĐại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải mong muốn: Nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể thực hiện các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh và ngành phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định; quan tâm công tác nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu trong tình hình mới.

Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên liên hệ với cấp ủy nơi cư trú của đảng viên để nhắc nhở đảng viên thực hiện các quy định của đia phương.

Trước đó, đại biểu tham dự Đại hội đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP. Cà Mau).

Chiều nay Đại hội tiếp tục làm việc và sẽ bế mạc vào ngày mai 11/9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *