Khó khăn về cơ sở vật chất ở bộ phận “một cửa”

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận “một cửa” thị trấn Đầm Dơi còn khó khăn.

Theo quy định của UBND tỉnh, diện tích làm việc của bộ phận TN&TKQ; các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo phục vụ tốt cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Trong đó, phải dành khoảng 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức; trang thiết bị phải đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ theo quy định. Nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch phải lịch sự, thoáng mát; bàn làm việc của công chức không được bố trí vật ngăn cách với cá nhân, tổ chức đến liên hệ giao dịch. Tại đây còn phải bố trí nơi đặt kệ hoặc tủ sách pháp luật, báo hoặc các văn bản khác có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị để cá nhân, tổ chức có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian chờ giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, tại huyện Đầm Dơi, ngoài bộ phận TN&TKQ; tại UBND huyện và một số xã đảm bảo khang trang, rộng rãi, thoáng mát, thực tế vẫn còn nhiều bộ phận TN&TKQ; ở các xã còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính. Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, ông Mai Việt Triều: “Không gian phòng làm việc của bộ phận “một cửa” còn chật hẹp, nóng, ảnh hưởng đến cán bộ làm việc và người dân đến liên hệ công việc; trang thiết bị làm việc còn thiếu…”.

Đáng nói là tại UBND thị trấn Đầm Dơi, cơ sở vật chất, nơi làm việc của cán bộ công chức nói chung và ở bộ phận “một cửa” nói riêng còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thực tế, diện tích phòng làm việc tại bộ phận TN&TKQ; của thị trấn hiện chưa đầy 30m2, diện tích đã nhỏ, còn phải lồng ghép với một số bộ phận khác như: Tiếp dân, xây dựng, địa chính; tổng số có 5 cán bộ, công chức làm việc. Với diện tích khiêm tốn đó, chắc chắn sẽ không thể dành khoảng 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức như quy định, không đảm bảo yêu cầu “thoáng mát”. Tại đây chỉ có thể bố trí 4 ghế cho người dân ngồi chờ, 4 ghế cho người dân ngồi để viết hồ sơ, thủ tục. Trong khi đó, theo cán bộ phụ trách Tư pháp – Hộ tịch Lê Hoàng Hôn thì mỗi ngày bộ phận “một cửa” thị trấn Đầm Dơi có khoảng 30 người đến làm các hồ sơ thủ tục, lúc cao điểm có khi cả trăm người. Diện tích phòng làm việc nhỏ, điều kiện phục vụ người dân chưa đảm bảo.

Đối với xã Tạ An Khương, do trụ sở mới đang xây dựng, cán bộ phải dồn ghép chung trong các phòng chật hẹp, hoặc mượn nơi làm việc. Bộ phận TN&TKQ; của xã cũng trong hoàn cảnh đó.

Mục tiêu chung của huyện Đầm Dơi thực hiện Đề án về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016 – 2017 là: Xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị từ huyện tới xã, thị trấn, trong đó chú trọng đầu tư đảm bảo quy định đối với bộ phận TN&TKQ; cấp xã.

Năm 2017, huyện phấn đấu 100% bộ phận TN&TKQ; của các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã đảm bảo cơ bản cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, bảo đảm phục vụ tốt cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 85% trở lên.

Huyện cũng phấn đấu triển khai ứng dụng để thực hiện trực tuyến 80% các thủ tục hành chính hiện hành ở mức độ 3 và 30% trong số thủ tục đó thực hiện ở mức độ 4. Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và rà soát để rút ngắn thời gian xử lý, thay đổi quy trình theo hướng tin học hóa, liên thông, giữa các cấp, các ngành.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, điều quan trọng là vấn đề kinh phí. UBND huyện rất mong tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công việc tại bộ phận TN&TKQ; của UBND các xã, thị trấn ngày càng tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *