Khóa sổ kế toán năm 2015

Ông Đoàn Quốc Khởi – Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh cho biết, tính đến cuối giờ ngày 31/12, tỉnh đã thu ngân sách được 4.077, 49 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ nội địa được 3.231 tỷ đồng, thu từ xổ số kiến thiết 635 tỷ đồng. Có 13/16 nguồn thu đạt và vượt dự toán. Riêng hai nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu ngân sách của tỉnh đạt thấp so với dự toán (Doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn, khu cực công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh, ngành Tài chính chứng kiến thủ tục khóa sổ kế toán năm 2015 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, cuối ngày 31/12/2015.

Tổng chi ngân sách trong năm qua đạt yêu cầu, trong đó tập trung nhiều nhất cho đầu tư phát triển, với 1.580 tỷ đồng, chi thường xuyên 4.810 tỷ đồng.

Với kết quả năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải biểu dương thành tích của ngành Tài chính, đồng thời đề nghị bước sang năm 2016, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường thu đúng, thu đủ, góp phần tăng thu ngân sách địa phương nhằm đảm bảo các nguồn chi, nhất là cho đầu tư phát triển. Với kết quả thu ngân sách của tỉnh năm 2015 đã minh chứng kinh tế địa phương đã và đang phát triển ổn định, nhất là trên lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, dự báo sẽ còn chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thực tế, năm 2016, thu ngân sách trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh giao là 4.250 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *