Làm công tác tuyên giáo phải nói hay, viết giỏi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chiều 14/9.

Nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo 8 tháng qua, thông tin tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ rõ công tác dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên một số lĩnh vực đã qua từng lúc chưa sát tình hình. Việc đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch từng lúc chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng còn hạn chế; năng lực một số cán bộ làm công tác báo cáo viên, tuyên tuyền chưa đảm bảo theo yêu cầu công việc. Một số vụ việc gây dư luận chưa tốt trên lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục… chưa được nắm bắt, báo cáo và tham mưu xử lý kịp thời.

Công tác tuyên giáo trong thời đại “bùng nổ” thông tin như hiện nay thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Có những sự việc không kịp thời định hướng, từ dó dẫn đến hiệu quả công tác tuyên truyền chưa được phát huy, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhìn nhận thực tế.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, cái khó hiện nay là lực lượng cộng tác viên của các trang tin điện tử, tạp chí không đăng ký thường trú trên địa bàn mà hoạt động độc lập. Đưa các tin “nóng” thì rất nhanh nhưng độ chính xác chưa cao, không toàn diện, thiếu khách quan, dễ dẫn đến hiểu sai sự việc, tạo dư luận không tốt. Hiện có 19 người hoạt động theo hình thức này tại Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng gợi ý công tác tuyên giáo trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các cơ quan báo chí; làm tốt công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để công tác định hướng tuyên truyền được phát huy…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng biểu dương những kết quả đạt được trên lĩnh vực tuyên giáo trong 8 tháng qua, nhất là trong công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí, định hướng được dư luận có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó cần phát huy họp giao ban báo chí hằng tháng; công tác triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng… Tuy nhiên, chưa phát huy được đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh cũng như tuyên truyền miệng còn rất yếu.

“Làm công tác tuyên giáo phải nói hay, viết giỏi”, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Nêu lên 5 nhóm vấn đề trọng tâm cần lưu ý tập trung thực hiện trong thời gian tới, ông Phạm Bạch Đằng yêu cầu cần tiếp tục phát huy công tác học tập, tuyên tuyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11 và 12) gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh.

Báo chí nêu đúng sự việc thì phải chủ động, kịp thời khắc phục, sửa chữa, cái nào nêu không đúng, thiếu chính xác thì cũng phải phản hồi để đính chính, để dư luận hiểu đúng bản chất của sự việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nói về công tác thông tin tuyên tuyền trên báo chí.

Khẳng định việc điều tra dư luận xã hội về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là cần thiết, nhưng phải đúng thực chất, khách quan, toàn diện. Cần có kế hoạch cụ thể trong thực hiện Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, giai đoạn 1930 – 2020; lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 1930 – 2015, bởi đây sẽ là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 tới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *