Làm việc tại huyện Trần Văn Thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi: Phát huy những tiềm năng đã có

Theo UBND huyện Trần Văn Thời, trong Quý I, tình hình kinh tế – xã hội tại địa phương phát triển ổn định. Hiện tại, người dân đã thu hoạch dứt điểm hơn 2.500ha lúa – tôm và lúa mùa, năng suất đạt từ 4 – 4,5 tấn/ha; thu hoạch được gần 27.400/28.977ha lúa đông xuân, năng suất đạt 6,9 tấn/ha. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản được 10.980 tấn; giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 319 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách nhà nước được 22 tỷ đồng, đạt 110% chỉ tiêu Quí I.

Khai thác biển, tiềm năng kinh tế tại huyện Trần Văn Thời.

Tại huyện Trần Văn Thời có hai khu vực đô thị đã hình thành, gồm thị trấn Trần Văn Thời – đô thị huyện lỵ đạt loại V, thị trấn Sông Đốc đạt loại IV.

Cả hai khu vực đô thị này trong những năm gần đây hạ tầng kỹ thuật đô thị luôn được quan tâm đầu tư hằng năm. Tuy nhiên, các dự án đầu tư phát triển đô thị được triển khai còn ít, chậm. Trình độ năng lực của cán bộ chuyên môn trong công tác quản lý đô thị của huyện còn có mặt hạn chế nên khi triển khai thực hiện mới phát hiện gặp khó khăn, bất cập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi lưu ý địa phương trong định hướng phát triển kinh tế cần tận dụng và phát huy các thế mạnh sẵn có, đặc biệt là thế mạnh của hệ sinh thái ngọt và mặn, trong quy hoạch chú trọng khai thác biển, chú trọng hơn trong công tác quản lý, sử dụng đất công… Đối với phát triển đô thị, cần có những giải pháp, lộ trình phù hợp, việc điều chỉnh quy hoạch cần phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong thực hiện phát triển đô thị cần quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, trong đó có vấn đề môi trường đô thị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *