Muốn làm tốt cải cách hành chính trước tiên phải cải cách về con người

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo, trong đó trọng tâm vào công tác cải cách hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cho rằng, nếu những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được tổ chức một cách quyết liệt, hiệu quả hơn thì kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh sẽ có nhiều tiến bộ hơn. Ngay từ đầu năm, ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND tỉnh chọn khâu đột phá về CCHC làm nhiệm vụ trọng tâm là sát với tình hình thực tế. Tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Chỉ thị nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về CCHC, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo CCHC. Muốn làm tốt CCHC trước tiên phải cải cách về con người, mà trước tiên phải là người đứng đầu. Do đó, từng cán bộ phải có sự chuyển biến. Phải lấy ý kiến của nhân dân về công tác tổ chức CCHC.

Chỉ rõ những tồn tại, Bí thư Tỉnh ủy: Đã qua, không ít cán bộ, đơn vị thiếu sự quan tâm đến công tác CCHC; vẫn còn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, thậm chí còn thờ ơ trước yêu cầu, bức xúc của người dân, nhất là trong giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực đất đai, giải quyết khiếu nại… Trên cơ sở thống nhất về quan điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giao trách nhiệm cho cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về CCHC, tạo chuyển biến ở từng cấp ủy, tổ chức, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải có sự đột phá nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, nhất là những bộ phận thực thi nhiệm vụ hành chính nhà nước, chịu trách nhiệm trước cấp ủy, cơ quan chính quyền cấp trên và trước nhân dân về công tác CCHC. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là ai làm không tốt công tác CCHC tại đơn vị, sẽ phải điều chuyển, để những người có năng lực, tâm huyết với CCHC đảm nhiệm thực thi nhiệm vụ. Kết quả, hiệu quả trong CCHC tới đây sẽ đưa vào tiêu chí phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, cá nhân của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình chỉ đạo, cần xác định vấn đề nào trong tổng thể CCHC làm khâu đột phá, xem xét trên các lĩnh vực: Thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, năng lực cán bộ. Cần thiết có hội nghị chuyên đề, hội thảo nhằm thống nhất về quan điểm trong CCHC. Tỉnh ủy sẽ giao trách nhiệm cho thường trực HĐND, từng đại biểu HĐND các cấp… giám sát hoạt động CCHC. Các cấp, các tầng lớp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tạo chuyển biến, nền nếp trong mọi thành phần xã hội. Phát động thi đua cũng như xử lý theo nguyên tắc, đúng luật định những đơn vị chậm chuyển biến trong CCHC.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải khẳng định và thể hiện quyết tâm năm 2016 – 2017, Cà Mau phải có sự chuyển biến tích cực về CCHC, nhất là lề lối, phương pháp giải quyết công việc hành chính của cơ quan hành chính các cấp, để lấy lại lòng tin của người dân và doanh nghiệp; đồng thời rất lấy làm tiếc khi những năm qua, chính vì sự yếu kém trong CCHC mà Cà Mau dần mất đi hình ảnh đẹp, giảm lòng tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp về cơ quan hành chính. Chính sự yếu kém, chậm chuyển biến trong CCHC mà hiệu quả quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế – xã hội trong những năm qua chưa thật tốt, từ đó chưa phát huy, khai thác được lợi thế, tiềm năng địa phương để phát triển. “Thời gian tới phải làm quyết liệt, cụ thể, làm tích cực để có chuyển biến”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh và khẳng định trước Bí thư Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo bằng những việc làm, mục tiêu, chỉ tiêu, trách nhiệm một cách cụ thể đối với từng cấp, từng ngành, trên tinh thần “Mỗi cán bộ phải tự thay đổi, tự cải cách, điều chỉnh chính mình”.

Kinh tế – xã hội Cà Mau tiếp tục phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong phần lớn thời gian, Hội nghị nghe các địa phương, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó tập trung nhiều vào quyết tâm làm tốt công tác CCHC năm 2016 và những năm tiếp theo.

Năm 2015, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 27.672 tỷ đồng, tăng 7,46% so với năm 2014. Kinh tế tăng trưởng khá ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó nổi bật ở khu vực dịch vụ. Thu ngân sách đạt 4.075 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, nội chính được đảm bảo, ổn định. Năm 2016, Cà Mau phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP là 7,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD, thu ngân sách đạt 4.250 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *