Năm 2016: Cấp mới gần 2.700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục củng cố bộ máy theo hướng tinh gọn, công tác cải cách hành chính được thực hiện bước đầu đạt kết quả tích cực.

Năm 2016, Sở đã cấp 29.273 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó, có 2.690 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu); trình tỉnh phê duyệt 21 phương án, dự án bồi thường; tiếp nhận trên 58 ngàn hồ sơ, đã giải quyết được trên 56 ngàn hồ sơ ở 3 lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước; tiếp 206 lượt người đến khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Công tác bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm và thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng.

Nhiều cơ sở sản xuất, chế biến công nghiệp, bệnh viện đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải (có 54/56 cơ sở và 12/14 bệnh viện đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải). Công tác thu gom, xử lý rác sinh hoạt, đầu tư lò đốt chất thải y tế được thực hiện khá tốt. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xây dựng Đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025.

Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, môi trường… được tổ chức thực hiện, từng bước nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể, Sở đề nghị xét tặng bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân; 3 tập thể lao động xuất sắc; 2 đồng chí đạt danh hiệu thi đua cấp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *