Năm 2017, Cà Mau tạo việc làm cho 38.063 lao động

Năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, ngành Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh Cà Mau đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra: Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quản lý nhà nước về lao động tiền lương, Bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp thực hiện khá tốt, không xảy ra tranh chấp lao động; Bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội được thực hiện tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cụ thể, đã tạo việc làm cho 38.063 lao động, trong đó, trong tỉnh là 14.891 ngàn lao động, ngoài tỉnh 23.112 lao động, xuất khẩu 60 lao động; tổ chức thành công 6 phiên giao dịch việc làm, với 91 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, thu hút trên 3 ngàn lao động.

Về công tác đào tạo nghề, đã đào tạo nghề cho 35.337 người, bước đầu đáp ứng cơ bản và kịp thời yêu cầu của người lao động trong việc tiếp cận được khoa học kỹ thuật. Các ngành nghề đào tạo được hỗ trợ theo Quyết định 1956 gồm 34 nghề, 310 lớp với 10.161 lao động.

Lĩnh vực người có công, trong năm 2017, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp một lần trên 3.800 hồ sơ các loại gồm: Mai táng phí, trợ cấp một lần Huân chương kháng chiến, hồ sơ thờ cúng…Trong đó, đã thẩm định và chuyển Sở Nội vụ 73 hồ sơ Mẹ Việt Nam Anh hùng trình Chủ tịch nước công nhận. Tổng số người có công theo hệ dân chánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện nay là 107.222 người.

Công tác giảm nghèo đạt được kết quả khá cao, qua rà soát , toàn tỉnh còn 17.754 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,96%; hộ cận nghèo 10.485, chiếm 3,52%. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, hộ cận nghèo giảm 0,31%. Riêng các xã đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,5%.

Ngoài ra, toàn tỉnh đã vận động Qũy đền ơn đáp nghĩa được 14,888 tỷ đồng, đạt 157% kế hoạch năm. Qua đó, đã triển khai xây dựng 110 căn nhà và sửa chữa 54 căn Nhà tình nghĩa cho người có công.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2018, phấn đấu tạo việc làm tăng thêm cho 38.000 lao động; đào tạo nghề 35.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 44%; hộ nghèo giảm 1,5%.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng đánh giá cao những kết quả mà ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh nhà đã đạt được, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy trong việc triển khai các chính sách; tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công; thực hiện kiểm ra, rà soát các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ sở; tập trung đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cần nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *