Năm 2017: Có 222 ngàn hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa

Năm 2017, công tác phối hợp giữa 3 đơn vị ở 7 nội dung chính: Tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền vận động nhân dân; công tác tiếp xúc cử tri; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động giám sát; trả lời những phản ánh kiến nghị của nhân dân; tham dự hội họp, thông tin báo cáo.

Mối quan hệ phối hợp các bên ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện cho mỗi đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư; nhiều dự án, công trình quy mô lớn, trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, đã góp phần thay đổi diện mạo ở cả khu vực thành thị và nông thôn.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Triển khai duy trì, xây dựng và nhân rộng mới 262 mô hình giảm nghèo và tự quản của nhân dân.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận trên 60,41 tỷ đồng. Tổ chức tiếp xúc cử tri tại 38 điểm…

Ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nêu rõ những hạn chế trong công tác phối hợp giữa các bên: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tuy có đổi mới về nội dung, hình thức, nhưng chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra; việc giải quyết đơn thư khiếu nại đôi khi chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng chậm phản hồi thông tin; sự phối hợp của UBND tỉnh trong chuẩn bị văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh còn chậm; qua tiếp xúc cử tri, một số vấn đề thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương chưa giải đáp kịp thời, phải chuyển lên cấp trên…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Dũng nhấn mạnh: Trong năm 2018, cần khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt Năm dân vận và chính quyền; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công khai minh bạch để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân; thực hiện đổi mới các hoạt động giám sát, khảo sát bám sát vào những vấn đề được dư luận quan tâm, sâu sát với cơ sở. Đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *