Năm 2017: Giảm 2% hộ nghèo

Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội; triển khai chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”…

Nhờ vậy, công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước và từng địa phương.

Về công tác xây dựng dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, trong năm, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nhiều phong trào, mô hình “Dân vận khéo”, thiết thực góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Kết quả, đến nay toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến cuối năm có thêm 8 xã đạt chuẩn; có 2 phường (Phường 5 và Phường 2) được công nhận Phường văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 7,96% vào cuối năm 2016, giảm còn 5,96%…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng biểu dương các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận, các đoàn thể, nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã nỗ lực, quyết tâm, làm tốt công tác dân vận trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhất là nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; khắc phục những hạn chế, bất cập tồn tại trong công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *