Năm 2017: Tăng 27 đoàn thanh tra so với cùng kỳ

Năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 91 đoàn thanh tra hành chính, tăng 27 đoàn so với năm 2016. Nội dung thanh tra liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài chính ngân sách…

Qua thanh tra phát hiện sai sót trên nhiều lĩnh vực: Xây dựng, đầu tư, ngân sách, buông lỏng quản lý đất đai, thực hiện chưa đúng quy trình thanh tra, quy trình giải quyết khiếu nại… đã phát hiện số tiền vi phạm trên 19 tỷ đồng; đề nghị thu hồi nộp ngân sách 13 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 45 tổ chức, 205 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ liên quan đến 6 đối tượng.

Tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên 3.800 cuộc, với hơn 14.000 cơ sở, cá nhân kinh doanh, phương tiện giao thông; phát hiện hơn 2.000 trường hợp sai phạm; giải quyết 390/421 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trong năm qua, công tác thanh tra còn gặp khó khăn do trình độ cán bộ làm công tác thanh tra ở một số đơn vị còn hạn chế; một số sở, ngành chỉ đạo công tác thanh tra chưa sâu sát; ý thức khắc phục hậu quả của đối tượng thanh tra chưa cao; chất lượng thanh tra chưa cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi: Năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục chủ động triển khai nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đã đề ra; tiến hành thanh tra chuyên đề hoặc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong ngăn ngừa chấn chỉnh sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai cấp xã; tăng cường thanh tra các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, mua sắm tài sản công và những vấn đề mà dư luận quan tâm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo của cán bộ và nhân dân; phấn đấu giải quyết cơ bản các vụ việc tranh chấp kéo dài; cơ quan thanh tra và các sở, ngành tăng cường trách nhiệm không để xảy ra sai phạm, thiếu sót trong quản lý, điều hành; quan tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ thanh tra có tư tưởng chính trị vững vàng, ứng xử chuẩn mực, lối sống lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *