Nâng cao kiến thức về Luật Bình đẳng giới

Công nhân viên chức lao động đến từ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ được tập huấn 3 nội dung: Nội dung cơ bản về giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; triển khai Kế hoạch số 42, ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh; một số nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

Lớp tập huấn lần này nhằm nâng cao kiến thức về giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và tuyên truyền phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho nữ là cán bộ công đoàn và công tác nữ công trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *