Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới

Thông tin được nêu tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020, do UBND tỉnh tổ chức ngày 25/2. Tại hội nghị, các huyện và TP. Cà Mau đã báo cáo tình hình thực hiện, chia sẻ khó khăn cũng như cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng NTM thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, tỉnh thống nhất chọn 5 xã để tập trung chỉ đạo, phấn đấu đạt chuẩn NTM, gồm: Hòa Thành (TP. Cà Mau), Tân Phú (huyện Thới Bình), Lợi An (huyện Trần Văn Thời), Trần Thới (huyện Cái Nước) và Phú Thuận (huyện Phú Tân). Tỉnh đã tiến hành thẩm định thực tế đối với xã Hòa Thành; hai xã Phú Thuận và Trần Thới đang tiến hành hoàn thiện để trình tỉnh thẩm định (dự kiến trong quý I/2020). Hai xã còn lại là Tân Phú và Lợi An đều đã đạt 16/19 tiêu chí, hiện đang triển khai thực hiện một số công trình để hoàn thiện các tiêu chí.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 1.119 tỷ 735 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách các cấp chiếm 30,05%, vốn cộng đồng dân cư chiếm tỷ lệ 17,24%, cùng các nguồn lồng ghép, vốn doanh nghiệp, tín dụng…

Quyết tâm chính trị của tỉnh là kiên quyết không chạy theo thành tích, không công nhận non; đi chậm mà chắc. Hiện 82/82 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm; 74/82 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất. “Phải tính đến hiệu quả của từng tiêu chí trong thực tiễn, chứ không phải đạt là tốt, là đủ, nên phải không ngừng nâng cao”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử băn khoăn.

Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong xây dựng NTM, bởi đã qua nơi nào người đứng đầu quan tâm, xem trọng xây dựng NTM thì nơi đó đạt được kết quả tốt. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt phong trào “Cà Mau chung sức xây dựng NTM”, trước tiên là công tác tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phải bàn bạc với dân từ khâu quy hoạch đến giám sát, sử dụng công trình; có như thế mới thu hút toàn dân tham gia, phong trào mới trở nên sôi nổi.

“Ngân sách có hạn, nên chăng cần huy động thêm nguồn lực xã hội cho công tác này. Muốn thế, phải làm sao nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ nhân dân”, Phó Chủ tịch Lê Văn Sử gợi mở. Yêu cầu các đơn vị được phân công phụ trách địa bàn về xây dựng NTM phải có kế hoạch kiểm tra, thúc đẩy thường xuyên để kịp thời nắm bắt, linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *