Nắng hạn, hơn 20 ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh ưu tiên mở rộng tuyến ống các công trình cấp nước hiện có để cấp nước cho 6.061 hộ dân đang sống gần công trình cấp nước nhưng chưa tiếp nhận được nguồn nước nối mạng. Giải pháp này giảm nhẹ chi phí đầu tư so với đầu tư hệ thống mới, nhưng vẫn phát huy được hiệu quả của công trình.

Thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ dân tự ý khai thác nước ngầm, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Đối với 6.203 hộ đang sử dụng hệ thống nước nối mạng bị xuống cấp, không đủ nước cung cấp thì cần nâng cấp, đấu nối, hòa mạng các công trình nhỏ lại với nhau nhằm khai thác tối đa mô hình cấp nước tập trung quy mô liên xã, liên huyện.

Trong khi đó, 4.188 hộ dân thiếu nước đang ở tại các khu vực dân cư thưa thớt, phân tán, cần tiến hành khoan giếng tập trung và hỗ trợ dụng cụ trữ nước. Với 4.090 hộ dân sống tại những khu dân cư tập trung mà chưa có công trình cấp nước, cần xây dựng mới công trình tập trung phục vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *