Ngày 4/12 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh

Tại kỳ họp cuối năm này, các đại biểu sẽ tiến hành xem xét 7 báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 theo chỉ tiêu mà HĐND tỉnh giao; về lĩnh vực ngân sách, giải quyết khiếu nại – tố cáo… Cùng với đó là các báo cáo của các cơ quan tư pháp, MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, các báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh.

Kỳ họp lần này sẽ thông qua và quyết nghị ban hành 25 Nghị quyết. Đáng chú ý có nghị quyết về giải thể Sở Ngoại vụ; sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. Theo đó, sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc, bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Kỳ họp dành 120 phút cho nội dung thảo luận tại Hội trường; một buổi cho chất vấn 3 nhóm vấn đề: Kinh tế thủy sản (người được chất vấn là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thực trạng và giải pháp phát triển du lịch (người được chất vấn là Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch), trách nhiệm giải quyết các vấn đề đã hứa tại Kỳ họp trước trên lĩnh vực trật tự xây dựng, môi trường và giải pháp tiếp theo trong thời gian tới.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *