Ngày 9/7 khai mạc Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX

Ông Đỗ Trung Tín, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thông tin về một số nội dung quan trọng tại kỳ họp sắp tới.

Theo đó, dự kiến Kỳ họp thông qua 6 báo cáo của UBND tỉnh; 11 tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh; 3 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu; báo cáo về việc tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đặt ra tại phiên họp thảo luận Tổ.

Đồng thời, Kỳ họp sẽ thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh…

Tại buổi họp báo, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền các hoạt động của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh trước, trong và sau kỳ họp. Qua đó, thông tin nhanh nhất các nội dung của kỳ họp đến cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh  tổ chức cuộc họp với các cán bộ hưu trí thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *