Ngày càng xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội

Đó là kết quả sau 5 năm tỉnh Cà Mau thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH”, được đánh giá tại Hội nghị sơ kết do Tỉnh ủy tổ chức ngày 30/8.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40. Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao Bằng khen cho các tập thể.

Từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn huy động được 153,8 tỷ đồng, giải ngân cho vay gần 170.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với tổng doanh số 2.840 tỷ đồng.

Nguồn vốn của địa phương tăng 67 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH đến tháng 6/2019 là 99,6 tỷ đồng.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH đã duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tại 101/101 điểm giao dịch cấp xã; thành lập trên 2.700 tổ tiết kiệm và vay vốn; giao dịch được thực hiện theo lịch cố định hàng tháng…

Các báo cáo tham luận của tổ chức, cá nhân tại Hội nghị cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 40 còn vướng những khó khăn, hạn chế như: Một số địa phương, người dân chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò của CSXH; nguồn lực dành cho tín dụng CSXH chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp, tuyên truyền về tín dụng chính sách một số nơi hiệu quả chưa cao. Hiệu quả vốn tín dụng còn thấp và tiềm ẩn rủi ro. Mức cho vay một số chương trình còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu. Một bộ phận người vay chưa chấp hành tốt việc trả vốn, trả lãi…

Nhận định Chỉ thị 40 đã đi sâu vào cuộc sống, ông Nguyễn Mạnh Tú, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam, mong muốn các cấp, các ngành tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ngân hàng hoạt động hiệu quả. Đặc biệt cần có giải pháp, chỉ đạo các đơn vị nhận ủy thác đôn đốc những hộ vay đến hạn và quá hạn nhanh chóng hoàn vốn lại cho ngân hàng. Hiện nợ quá hạng của tỉnh chiếm 3,41%, xếp thứ 62/63 tỉnh, thành cả nước (chỉ sau tỉnh Bạc Liêu).

Băn khoăn trước vấn đề trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đề nghị các địa phương rà soát, chỉ đạo chặt chẽ, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn. Việc bình xét đối tượng vay phải chính xác, kỹ càng; hướng dẫn người vay sử dụng nguồn vốn hiệu quả, nhất là xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp với địa phương, gia đình.

Các ngành, các cấp rà soát các nguồn vốn, dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay, bổ sung cho những nơi còn thiếu vốn, nhằm đảm bảo công bằng, hiệu quả…

Với Ngân hàng CSXH, Phó Bí thư Thường trực yêu cầu đơn vị cải thiện quy trình, thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, sao cho người dân dễ nhớ, dễ hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *