Nhiều đổi mới trong hoạt động bảo hiểm

Gần 3 triệu lượt người khám và điều trị bệnh bằng Bảo hiểm y tế mỗi năm.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đang thực hiện bộ thủ tục hành chính do BHXH Việt Nam ban hành. Bộ thủ tục này được đánh giá là khá đơn giản, giảm thời gian giao dịch. Ví dụ: Thủ tục tham gia, đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin thẻ BHYT đối với cá nhân chỉ còn 1 loại thủ tục là tờ khai tham gia hoặc điều chỉnh thông tin BHYT… BHXH thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính chủ yếu qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính và trực tiếp đối với cá nhân đến giao dịch, liên hệ. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn khá nhiều, từ 7 ngày giảm còn không quá 5 ngày đối với tham gia mới BHYT, cấp thẻ BHYT đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp là không quá 2 ngày. Các trường hợp còn lại, trả kết quả trong ngày khi nhận đủ hồ sơ.

Hiện tại, công tác quản lý, giải quyết tất cả các nghiệp vụ của ngành đều thực hiện trên các phần mềm, tất cả dữ liệu được tập trung quản lý tại BHXH Việt Nam và liên thông toàn quốc, như: Phần mềm quản lý thu, cấp số BHXH, thẻ BHYT (TST); phần mềm hệ thống thông tin giám định BHYT; phần mềm quản lý dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và cấp mã định danh (mã số BHYT) cho người tham gia BHXH, BHYT… Đã có trên 97% đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia giao dịch điện tử.

Riêng về quản lý cơ sở dữ liệu BHYT, BHXH tỉnh quản lý người tham gia BHYT trên phần mềm TST liên thông với cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin giám định BHYT. Hiện tại đã hoàn thành việc điều tra, khảo sát lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, nhập dữ liệu của 286.444 hộ gia đình với hơn 1 triệu khẩu. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đã hoàn thiện cấp mã định danh cho số người tham gia bảo hiểm.

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận thông tin phản ảnh thông qua các kênh như báo đài, đối thoại, hộp thư góp ý. Qua đây kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình hoạt động.

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm cũng như thực hiện giải quyết các thủ tục phát sinh liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc thực thi trách nhiệm quản lý, thực hiện chính sách BHYT theo quy định tại Điều 8 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung của phần lớn UBND cấp xã còn nhiều hạn chế, nhất là việc lập danh sách đối với các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn và trả thẻ BHYT cho đối tượng còn chậm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; tỷ lệ tham gia BHYT của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn thấp, các doanh nghiệp thường cố tình né tránh việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động bằng cách thường xuyên ký hợp đồng mùa vụ hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng… Mặt khác, chất lượng khám, chữa bệnh tuy có nâng lên, nhưng nhìn chung còn chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là tuyến y tế xã, kéo theo đó là người tham gia BHYT phần lớn đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện, gây tình trạng quá tải, áp lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *