“Nhìn thẳng sự thật và nói thẳng sự thật”

Thực trạng ô nhiễm môi trường của nước ta ngày càng diễn biến phức tạp ở cả nông thôn và thành thị. Ở nông thôn diễn ra ở các làng nghề truyền thống; ở các lĩnh vực tái chế nhựa, kim loại, thủy sản, sản xuất giấy, chăn nuôi gia súc, chế biến thủy sản…

Hàng năm, có đến 100.000 tấn hóa chất bảo vệ thực vật, phát sinh hơn 23 triệu tấn rác thải sinh hoạt, hơn 7 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, hơn 630.000 tấn chất thải nguy hại… làm suy giảm đa dạng sinh học.

Một số dự án lớn vi phạm pháp luật ô nhiễm môi trường: Công ty Vedan, Miwon, Formosa, khói bụi ô nhiễm của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Công ty Lee&Men.;
Biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo, tác động ngày càng nhiều mặt.

Ở Cà Mau, chất thải ở các khu sản xuất công nghiệp chưa được xử lý triệt để, do khu sản xuất phân tán, chưa tập trung trong khu công nghiệp; đặc biệt là ngành chế biến vỏ tôm, bột cá tại hai khu công nghiệp: Hòa Trung và Sông Đốc.

Sên, vét ao đầm nuôi tôm ngày càng phức tạp; ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đai trong sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh Cà Mau đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường và Tổ Kiểm tra liên ngành để đẩy mạnh hoạt động này, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.

“Từ chỗ nhìn thẳng và nói thật sẽ tham mưu tốt cho Chính phủ có giải pháp tốt hơn trong thời gian tới”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *