Nuôi tôm siêu thâm canh đang phát triển nhanh

Năm 2017, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh phát triển khá nhanh, tạo nguồn tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu, mang lại nguồn ngoại tệ khá lớn, khả năng đạt chỉ tiêu trên 1 tỷ USD.

Ông Mai Hữu Chinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chính sản lượng từ nuôi tôm siêu thâm canh đã đóng góp khá lớn vào tăng trưởng của ngành tôm Cà Mau, đưa tổng sản lượng tôm nuôi trong 9 tháng qua đạt 113.300 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ, đạt 66,6% kế hoạch.

Nguồn nguyên liệu dồi dào, các nhà máy chế biến tôm xuất khẩu tăng cao công suất hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà nhập khẩu tại các nước. 9 tháng qua đã thu về 730,5 triệu USD, đạt 66,4% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng nhanh, chiều hướng phát triển trong những tháng gần đây, khả năng sẽ đạt trên 1 tỷ USD xuất khẩu thủy sản.

Ngành tôm phát triển năng động, kéo theo các thành phần kinh tế có những chuyển biến tích cực, điều này được minh chứng qua con số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký tăng cao hơn so với cùng kỳ khi có đến 388 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 1.705 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký 4,4 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thiên tai những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhiều người dân, ước thiệt hại trên 23 tỷ đồng. Ngoài ra, do ảnh hưởng hoàn lưu của các cơn bão, xuất hiện mưa lớn, giông, lốc xoáy kết hợp với triều cường dâng cao, biển động rất mạnh, gây ra sạt lở nguy hiểm, có nguy cơ vỡ đê rất cao cho nhiều đoạn bờ biển, tỉnh đang tập trung xử lý các đoạn sạt lở.

Đề ra 13 nhóm vấn đề cần tập trung thực hiện quyết liệt trong Quý IV, nhấn mạnh đến việc hoàn thiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn 2025; Đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đến năm 2025; Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Về xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đầu tư hạ tầng 9 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch ngành Nông nghiệp, Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030…

Hội nghị dành phần lớn thời gian nghe các địa phương kiến nghị những bất cập, khó khăn, cần có sự tiếp sức từ các sở, ngành cấp tỉnh, sự chỉ đạo kỳ quyết của UBND tỉnh, nhất là trên lĩnh vực sản xuất, đầu tư cơ bản, bảo vệ môi trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *