Ông Đỗ Văn Sơ tái đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau khóa V

Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX khóa V ra mắt Đại hội.

Những năm gần đây, kinh tế tập thể tiếp tục có bước phát triển, số lượng HTX thành lập mới ngày càng tăng, phương thức tổ chức hoạt động có nhiều đổi mới; gắn chặt quyền lợi của các thành viên với quyền lợi của HTX nên hiệu quả hoạt động có sự chuyển biến tích cực.

Quy mô sản xuất – kinh doanh được mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa, đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Năng lực tài chính và quản lý điều hành sản xuất từng bước được nâng lên, phù hợp với yêu cầu phát triển trong cơ chế thị trường.

Ông Lê Văn Nghị tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp phát triển HTX Việt Nam.

Nhiều HTX xây dựng được thương hiệu, tạo được uy tín, có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Điển hình là HTX Kinh Dớn (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) thành lập từ năm 2014, đến nay có 37 thành viên, diện tích đất trồng lúa 2 vụ trên 70ha; ngoài ra còn sản xuất lúa giống cung cấp ra thị trường.

Hiệu quả không dựa trên việc được chia cổ tức nhiều hay ít, điều mà các thành viên HTX Kinh Dớn có được là dịch vụ sản xuất được quan tâm, từ đó nâng cao được hiệu quả sản xuất và đời sống xã viên.

Đánh giá tại Đại hội cho thấy, phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh manh mún, thiếu sự năng động, chưa bám sát nhu cầu của thị trường, chậm khắc phục tình trạng khó khăn, yếu kém, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhiều HTX chưa quan tâm xây dựng nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá hàng hóa sản phẩm nên đầu ra còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện, toàn tỉnh có 1.323 tổ hợp tác đã được chứng thực hợp đồng hợp tác; 251 HTX với 2.605 thành viên.

Đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh, có sức lan tỏa, phù hợp với quy hoạch phát triển, tái cơ cấu trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, thành lập mới 400 tổ hợp tác; 90 – 100 HTX; phấn đấu thành lập 1 liên minh HTX…

Đại hội bầu 35 ủy viên ban chấp hành, 7 ủy viên ban thường vụ, 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch Liên minh HTX khóa V. Ông Đỗ Văn Sơ tái cử chức danh Chủ tịch Liên minh HTX khóa V.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 6 các nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển HTX Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *