Ông Huỳnh Hải Âu được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đầm Dơi

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Đầm Dơi đã kết nạp gần 13.000 hội viên, đạt hơn 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đến nay toàn huyện có gần 20.000 hội viên; bình xét trên 16.500 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt hơn 103%.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đầm Dơi khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đầm Dơi, ông Ngô Bá Thành: Hội Nông dân huyện trong nhiệm kỳ này cần chủ động, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội cấp trên và những quy định của địa phương, nhằm làm cho cán bộ, hội viên, nông dân tự giác chấp hành; tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh…

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 33 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Ông Huỳnh Hải Âu được đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đầm Dơi khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *