Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Bạch Đằng phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 28, ngày 6/10/2020.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bên cạnh những điểm sáng, kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2020, chúng ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Đại dịch COVID-19, hạn hán, sụt lún, dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội và đời sống của người dân; một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn: Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến nhưng đạt thấp so với mục tiêu đề ra; hoạt động xuất khẩu chưa cải thiện nhiều; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến khá phức tạp; thiên tai gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân; sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tuy được phục hồi nhưng vẫn đạt thấp so với kế hoạch; thu hút du lịch tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lượng khách và doanh thu du lịch đạt thấp so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ.

Không được chủ quan, lơ là kiểm soát dịch COVID-19

Trước dự báo những tháng cuối năm, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn: Đại dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới vẫn còn phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,… tiềm ẩn nguy cơ khó lường, sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, tác động nhất định đến kết quả hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý IV/2020 được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” (vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện bình thường mới), không được chủ quan, lơ là kiểm soát dịch COVID-19; thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2020.

Vượt qua dịch bệnh, thiên tai, nền kinh tế Cà Mau đang dần phục hồi, trong đó kinh tế thủy sản vẫn giữ vị trí trung tâm.

Đi vào cụ thể từng lĩnh vực, nội dung cụ thể, trong 20 nhóm vấn đề, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên và quần chúng nhân dân, để đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội và những định hướng, quan điểm chỉ đạo của Đảng thực hiện trong 5 năm tới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Vẫn còn chưa kịp thời, chưa sát tình hình thực tế

Về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, vẫn còn một số ít cấp ủy, Ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình chưa kịp thời, nội dung chưa sát tình hình thực tế; Ủy ban kiểm tra một vài nơi chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có mặt còn chậm, chất lượng chưa cao; việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ở một vài cấp ủy, có trường hợp chưa đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, quy trình quy định.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.327 lượt tổ chức đảng và 2.925 lượt đảng viên, có 997 cấp ủy viên, tăng so với nhiệm kỳ trước 906 lượt tổ chức, 143 lượt đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 894 lượt tổ chức đảng và 1.183 lượt đảng viên, có 588 cấp ủy viên.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *