Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020

Vượt khó, khắc phục hạn chế

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, những tác động từ biến đổi khí hậu, bệnh dịch tả heo châu Phi… làm ảnh hưởng đến nền KT-XH của địa phương. Sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực và hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng ngư dân đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài và tai nạn về điện tuy có giảm, nhưng vẫn còn xảy ra khá cao.

Môi trường đầu tư kinh doanh tuy được cải thiện, nhưng vẫn còn những bất cập. Thủ tục hành chính có lĩnh vực còn rườm rà; kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Một số thủ trưởng sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong thực hiện cải cách hành chính, vần còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn; thiếu kiểm tra, chấn chỉnh đối với cấp dưới, còn để xảy ra tình trạng gây nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Chỉ số thành phần PCI thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương nào để chậm chuyển biến qua nhiều năm, tụt hạng… thì thủ trưởng ngành, lĩnh vực, địa phương ấy phải chịu trách nhiệm”.

Một số cơ quan tham mưu, đề xuất còn chậm, không đảm bảo yêu cầu, chất lượng; chưa chủ động phối hợp, trao đổi với các cơ quan liên quan để thống nhất trước khi báo cáo, đề xuất. Một số cơ quan, địa phương được gửi lấy ý kiến, còn chậm có phản hồi gửi về cơ quan chủ trì hoặc chỉ tham gia chiếu lệ, hình thức, đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan chủ trì…

Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch ngay từ đầu năm

Gợi mở và chỉ đạo kiên quyết nhiều vấn đề trọng tâm, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành ngay kế hoạch triển khai thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh được ban hành chính thức; giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương cấp dưới; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quy định.

“Chỉ tiêu, kế hoạch cho từng ngành, từng cấp, từng người, giải quyết từng công việc trên tinh thần phấn đấu cao nhất, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực để đạt được các chỉ tiêu KT-XH trong năm 2020 với kết quả cao nhất”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu.

Chỉ đạo cụ thể trên lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trên đà tăng trưởng du lịch thông qua hiệu ứng từ Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phải sớm trình Kế hoạch phát triển du lịch năm 2020, trong đó phải trả lời cho được 2 câu hỏi là làm gì và làm như thế nào để thu hút khách du lịch, để du lịch Cà Mau tăng trưởng nhanh nhất; phải cụ thể, không nêu chung chung.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần. Yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung tổ chức tốt cho nhân dân đón tết trên tinh thần vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời chúc cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, góp phần đưa nền KT-XH tỉnh nhà tiếp tục phát triển mạnh hơn trong năm mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *