Phấn đấu cuối năm 2020, cả nước không còn hộ nghèo thuộc diện người có công

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác lao động, người có công năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, diễn ra vào sáng nay 25/12. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải chủ trì.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019, ngành LĐ-TB&XH cơ bản thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động khu vực thành thị khoảng 3,14%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 62%.

Tỷ lệ giảm nghèo được đánh giá là điểm sáng của Việt Nam năm 2019, dự kiến đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so cuối năm 2018), riêng các huyện nghèo giảm gần 5%.

Trong năm, các địa phương đã huy động mọi nguồn lực của xã hội, cộng đồng chăm lo đời sống cho người có công; hỗ trợ trên 500 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp mộ liệt sĩ, các công trình nghĩa trang liệt sĩ. Ước đến cuối năm có 99,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 99% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh – liệt sĩ, người có công.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng nhấn mạnh 5 trọng tâm chỉ đạo điều hành: Tập trung cho công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động, người có công và xã hội, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tạo lập đầy đủ, đồng bộ các yếu tố và điều kiện cơ bản để thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của thị trường lao động, bảo đảm đồng bộ với các loại thị trường khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hình thành một thị trường lao động hiện đại, thông suốt và hội nhập, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thực hiện đầy đủ Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Khuyến nghị của Ủy ban Về quyền trẻ em của Liên hợp quốc.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *