Phải xem trọng công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong cộng đồng

Bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện Phú Tân.

Huyện Phú Tân có trên 25.400 trẻ em dưới 16 tuổi, tỷ lệ 24,08%; trong đó, có 1.634 trẻ em thuộc diện hộ nghèo; 37 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi; 203 trẻ khuyết tật.

Trong 3 năm (2016 – 2018) có 3 trẻ bị nhiễm HIV, 10 trẻ bị xâm hại tình dục. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, thể nhẹ cân có xu hướng tăng theo từng năm; năm 2016, trẻ suy dinh dưỡng thấp còi là 5,1%, năm 2018 là 19,91%; năm 2016, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 8,2%, năm 2018 là 10,33%. 

Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong 3 năm (2016 – 2018), huyện Phú Tân đã chi trên 1,1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ ăn trưa; trên 3 tỷ đồng hỗ trợ chi phí học tập và gần 200 triệu đồng hỗ trợ học bổng, phương tiện, đồ dùng học tập.

Ngoài nguyên nhân thiếu kinh phí hỗ trợ của cấp tỉnh đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhân sự thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em liên tục biến động nên chưa kịp thời can thiệp và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục và trẻ em vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách về công tác bảo vệ trẻ em chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu.

Tại buổi giám sát, bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh mong muốn, ngành Giáo dục cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh nâng cao nhận thức vị trí, tầm quan trọng của công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Gấp rút giám định số trẻ khuyết tật để các cháu sớm hưởng được chính sách hỗ trợ.

Các địa phương cần kịp thời phát hiện, nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ các vụ việc mang tính chất vi phạm pháp luật đối với trẻ em, nhất là vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục. Chung tay đẩy lùi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, địa phương xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *