Phải nhìn vào thực chất đời sống của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Tại buổi làm việc của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình về làm việc tại xã vào sáng 21/3, các thành viên trong Đoàn công tác của Tỉnh ủy quan tâm đến kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như lộ trình thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến tiêu chí hộ nghèo, quốc phòng – an ninh, thu nhập, văn hóa…

Các tiêu chí cần nguồn vốn lớn cần nguồn đầu tư phải có lộ trình, tuy nhiên, các tiêu chí cần thực hiện ngay, không cần nguồn đầu tư, nhất là về tiêu chí môi trường, cần tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức trong nhân dân cùng chung tay, quan tâm thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại xã Khánh Bình Tây Bắc.

Vấn đề đáng quan tâm là chỉ trong những tháng đầu năm nay, tệ nạn xã hội xuất hiện trên địa bàn tăng đột biến, với 13 vụ, liên quan đến 67 đối tượng, chủ yếu trộm cắp tài sản, sử dụng chất ma túy trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, trong khi cả năm 2018 xảy ra 25 vụ, liên quan 44 đối tượng.

Với lợi thế có diện tích đất gieo trồng 4.500ha, những năm gần đây, đã có nhiều thay đổi trong cơ cấu giống, bố trí lại sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cho rằng phải đi theo hình thức hợp tác, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị, gia tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển hơn. Đối với công tác giảm nghèo bền vững, cần chuyển đổi mạnh mẽ ý chí thoát nghèo cả hộ cần giảm nghèo đến cán bộ phụ trách giúp đỡ.

Chia sẻ những khó khăn mà địa phương gặp phải từ điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình trân trọng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Bình Tây Bắc đạt được trong thời gian qua.

“Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, cần tập trung, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, cần tăng tốc và tạo bước đột phá hơn nữa trên từng lĩnh vực”, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng thời gian còn ngắn mà công việc chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở 2020 – 2025 còn khá nhiều, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu theo tinh thần nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phải rà soát thật kỹ, xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện, phân công cụ thể từng ngành, người chịu trách nhiệm, phối hợp…

Xây dựng nông thôn mới hay không, phải nhìn vào chuyển biến thực chất đời sống của người dân, mà trước tiên sản xuất phải thật bền vững, mà muốn thế thì sản xuất phải tăng năng suất, hiệu quả, đi theo kinh tế hợp tác, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.  

Nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, toàn dân cùng ý thức trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Xây dựng Đảng, chính quyền phải thực chất, nâng cao vai trò và trách nhiệm trước tổ chức, trước nhân dân của từng đảng viên, cán bộ.

Chủ trương và nghị quyết cấp trên phải đến và thông suốt đến mọi cán bộ, đảng viên, từ đó triển khai đến người dân cùng đồng thuận thực hiện, tạo nên khí thế thi đua, phong trào hành động cách mạng sôi nổi thực hiện chỉ tiêu, nghị quyết, đưa đời sống nhân dân ngày càng văn minh, giàu đẹp, nông thôn ngày thêm đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *