Phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế

Trên cơ sở mối tương quan khu vực và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đề án hướng đến khai thác lợi thế về vị trí địa kinh tế. Nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu cùng cơ hội và thách thức, Đề án đặt ra yêu cầu tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh theo hướng gia tăng sản lượng gắn kết chặt chẽ với chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh cần phải định hướng mô hình phát triển kinh tế phù hợp nội lực; xác định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế động lực và các mũi đột phá để phát triển.

Đề án đề ra mục tiêu GRDP giai đoạn 2016 – 2020 tăng bình quân từ 7 – 7,5%/năm, đến năm 2025 là 7% và giai đoạn 2026 – 2030 tăng bình quân 6,9%/năm. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Mai Hữu Chinh nhận định: Tăng trưởng cao sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai, mà ảnh hưởng môi trường cùng những vấn đề xã hội đang nổi lên tại Trung Quốc là một minh chứng. Thế nên, chúng ta cần đi theo xu thế phát triển bền vững và toàn diện.

Cơ cấu kinh tế ngư – nông – lâm nghiệp theo Đề án tuy có giảm dần, song lĩnh vực này vẫn được xác định là ngành kinh tế quan trọng, chủ lực của địa phương, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển. Cà Mau đề ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 1,7 tỷ USD vào năm 2020, năm 2025 là 1,9 tỷ USD và đến 2030 đạt 2,2 tỷ USD/năm.

Đề án đề ra mục tiêu trong tái cơ cấu ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; định hướng: Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển các vùng kinh tế, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, thành phần kinh tế. Theo đó, Đề án đề ra 6 nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư…

Nếu chúng ta đầu tư và phát huy hiệu quả Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, sẽ vực dậy, đưa Cà Mau từ tỉnh cuối trở thành tỉnh đầu của khu vực, ông Mai Hữu Chinh nhận định.

Dự kiến ngày 24/12, sẽ trình Tỉnh ủy Đề án Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *