Phiên họp thường kỳ đầu năm 2017 – HĐND tỉnh

Phiên họp lần này nhằm thông qua Chương trình Kỳ họp thứ ba (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến sẽ được diễn ra trong tháng 4/2017.

Theo đó, kỳ họp dự kiến thông qua 14 nghị quyết đã có chủ trương, 10 nghị quyết cần thiết ban hành bổ sung, chủ yếu liên quan đến phí và lệ phí.

Ông Trần Ngọc Diệp, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh: Căn cứ theo Luật phí và lệ phí, trên địa bàn có 30 loại phí và lệ phí. Tuy nhiên, xét trên thực tế, có một số loại phí và lệ phí không cần thiết phải ban hành nghị quyết, như phí thư viện vì đang khuyến khích văn hóa đọc. Đối với phí cần thiết phải ban hành nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, dễ quản lý: Phí tham quan công trình tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá dịch vụ tại các khu vực tham quan danh lam, thắng cảnh, công trình văn hóa, nhất là trong các dịp lễ, tết. Đối với việc ban hành các loại phí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan tham mưu, sớm trình HĐND tỉnh ban hành các loại phí đang thật sự có nhu cầu, cần ban hành nghị quyết…

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện: “Các cơ quan chuyên môn cần đảm bảo các điều kiện chuyển bị cho Kỳ họp thứ ba (bất thường) một cách tốt nhất; sớm ban hành và thông qua các nghị quyết về phí và lệ phí… “Nhiều nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại kỳ họp, cần thiết phải chuẩn bị ngay từ bây giờ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhất, đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp”, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh thông qua Chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của 4 ban HĐND tỉnh năm 2017 với 14 chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thực thi pháp luật, các nội dung liên quan đến lĩnh vực đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, 4 ban HĐND sẽ tiến hành giám sát thường xuyên bằng nhiều hình thức: Khảo sát thực tế; thông qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cư tri và xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *