Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả triển khai hợp phần B về thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững, với các hoạt động được triển khai: Nâng cấp an toàn sinh học vùng nuôi, nâng cao chất lượng con giống, tăng cường hệ thống thú y thủy sản, đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản, giám sát chất lượng nước.

Đến nay, đã triển khai được 102 điểm trình diễn mô hình có hiệu quả để nhân rộng tại các vùng nuôi dự án CRSD, tỷ lệ thành công bình quân đạt trên 65%.

Các mô hình trình diễn hiện nay đang triển khai gồm: Nuôi tôm thẻ chân trắng đảm bảo an toàn sinh học thông qua sử dụng cá rô phi và chế phẩm sinh học để cải tạo môi trường; nuôi tôm sú mật độ thấp đảm bảo an toàn sinh học; nuôi cua chuyên canh, nuôi cua kết hợp.

Hội thảo còn dành nhiều thời gian thảo luận trao đổi kinh nghiệm nuôi tôm an toàn sinh học theo hướng GAP, nuôi tôm sú đảm bảo an toàn sinh học và kinh nghiệm về đa dạng hóa loài nuôi.

Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) được triển khai từ năm 2012 – 2017, gồm 4 hợp phần: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững, thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững, quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ và quản lý dự án.

Đến nay, dự án đã phát triển được 10 vùng nuôi tôm, diện tích 2.27ha, với 1.300 hộ dân, được lập thành 53 tổ cộng đồng quản lý vùng nuôi. Tại mỗi vùng nuôi có 1 tổ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *