Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng làm việc tại xã Tân Lộc Bắc

Tân Lộc Bắc là xã thuần nông, kinh tế chính của người dân từ trồng lúa và nuôi thủy sản. Xã có gần 2.000ha nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm càng xanh và gần 1.500ha trồng lúa.

Về xây dựng NTM, bà Lâm Thị Trúc Mai – Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đã được cấp trên thẩm định đạt 18 tiêu chí, đang chờ để được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Theo bà Mai, công tác xây dựng NTM trên địa bàn còn gặp khó khăn về tiêu chí môi trường, mà nguyên nhân là do một bộ phận người dân chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của xây dựng NTM, chưa phối hợp đồng bộ với chính quyền trong thực hiện các tiêu chí. Đối với tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), do chỉ tiêu phân bổ xếp loại Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” toàn huyện là 11 xã, Tân Lộc Bắc chỉ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nên chưa được thống nhất sẽ công nhận đạt chuẩn đối với tiêu chí này.

Có 89,91% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 9/9 ấp đạt chuẩn văn hóa. Xã còn 67 hộ nghèo với 226 khẩu (chiếm 2,75%), 61 hộ cận nghèo với 224 khẩu (chiếm 2,51%). “Đảng ủy ban hành quyết định tiếp tục duy trì, phân công cấp ủy và đảng viên hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, cận nghèo để tạo điều kiện thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo”, bà Lâm Thị Trúc Mai chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ở tại xã Tân Lộc Bắc.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), đến nay Đảng ủy xã đã công bố thành lập các tiểu ban. Công tác nhân sự được rà soát và bổ sung theo đúng quy trình và quy định của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã. Toàn Đảng bộ hiện có 271 đảng viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng quan tâm đến tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; thu nhập và đời sống văn hóa của người dân; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đặc biệt là vấn đề chất lượng giống, đầu ra sản phẩm…

Trong 9 tháng, toàn Đảng bộ xã Tân Lộc Bắc chỉ kết nạp được 1 đảng viên – theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, như thế là quá thấp, trong khi đó lại đánh giá công tác đoàn thể địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng kiểm tra thực tế mô hình sản xuất lúa – tôm trên địa bàn xã. Cùng đi có Bí thư Huyện ủy Huỳnh Út Mười (thứ 4 từ phải sang).

Về xây dựng NTM, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu khi thẩm định phải thực chất, đúng quy định, chặt chẽ, nhất là về sản xuất, thu nhập, an ninh – trật tự, môi trường… “Cán bộ mình phải kiên trì, bám dân và tuyên truyền, vận động xây dựng NTM. Đã tiệm cận NTM, cần chủ động trong nâng chất, tiến tới xã NTM nâng cao. Xã được tách ra từ xã Tân Lộc anh hùng, theo đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy niềm tự hào về truyền thống cách mạng trong nhân dân. Phải tận dụng, tranh thủ những tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là về hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ rõ. Đồng thời lưu ý địa phương cần rà soát thật kỹ các chỉ tiêu, nghị quyết, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ vào thời điểm cuối năm; thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, người dân, chủ động phản biện trước sự xuyên tạc của các thế lực thù địch; làm tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

“Mọi công việc cho Đại hội Đảng bộ xã phải được chuẩn bị khẩn trương, chu đáo ngay từ bây giờ, nhất là về nhân sự, trong đó phải đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc được bầu vào cấp ủy theo quy định”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *