Quỹ Khuyến học Nguyễn Văn Bảy trao học bổng cho học sinh, sinh viên Cà Mau

Năm học này, có 23 học sinh và sinh viên hiếu học là con cháu của các anh hùng, liệt sĩ, cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng, với tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Ban Tổ chức Quỹ Khuyến học Nguyễn Văn Bảy trao học bổng là tiền mặt cho người đại diện các em học sinh, sinh viên.

Qua 13 năm hoạt động, Quỹ khuyến học Nguyễn Văn Bảy đã không ngừng phát triển. Qua đó, giúp nhiều học sinh, sinh viên là con em các anh hùng, liệt sĩ, cựu chiến binh tỉnh Cà Mau vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Cụ thể, đã có 240 trường hợp được nhận học bổng, với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Thông qua hoạt động này, Quỹ Khuyến học Nguyễn Văn Bảy đã góp phần khơi gợi sự chung tay, vào cuộc của toàn xã hội đối với hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *