Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt và Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân chủ trì tại điểm cầu Cà Mau.Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt và Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân chủ trì tại điểm cầu Cà Mau.

Hội nghị khẳng định, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng đến nay, đã đưa hơn 800 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo ở 3 cấp độ (cấp độ 1 do Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo; cấp độ 2 do Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; cấp độ 3 do các tỉnh, thành ủy theo dõi chỉ đạo). Riêng án cấp độ 1 là 133 vụ án, 94 vụ việc; đến nay các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo và xét xử phúc thẩm 61 vụ án, 581 bị cáo.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, đã chỉ đạo xử lý 127 vụ án, 91 vụ việc; đã xét xử sơ thẩm 72 vụ án, 637 bị cáo; xét xử phúc thẩm 54 vụ án, 481 bị cáo.

Kết quả này thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ; phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội nghị đánh giá những việc chưa làm được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; qua đó đề ra nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *