Ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016

Lễ ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016 tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 1/7, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (gọi tắt là Tổng điều tra 2016).

Các điều tra viên sẽ đến từng hộ dân để phỏng vấn và thu thập thông tin.

Đây là lần thứ 5, ngành Thống kê thực hiện Tổng điều tra. Kết quả sẽ được dùng để đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.

Tỉnh có 1.601 địa bàn điều tra, khoảng 235.488 hộ thuộc đối tượng điều tra toàn bộ và 1.251 hộ điều tra mẫu; đồng thời điều tra 82 xã và 80 trang trại trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí mới. 226 tổ trưởng và 1.478 điều tra viên đồng loạt ra quân trong toàn tỉnh.

Thời hạn điều tra là 20 ngày đối với mẫu phỏng vấn và 30 ngày đối với mẫu phỏng vấn chuyên sâu.

Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp, liên quan đến khoảng 17 triệu đơn vị điều tra ở khu vực nông thôn và hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị.

Kết quả cuộc Tổng điều tra được sử dụng để đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.

Thông tin từ Tổng điều tra được sử dụng để đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu Quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *