Sẽ lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Cà Mau tập trung vào thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương để phát triển công nghiệp. (ảnh minh họa)

Mục đích của việc lấy phiếu tính nhiệm lần này đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu là nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xem xét, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm lần này, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban HĐND, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các ủy viên UBND tỉnh.

Để thực hiện công việc trên, đầu tháng 10 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…; kê khai tài sản, thu nhập.

Hiện, Thường trực HĐND tỉnh đang tổng hợp, xem xét báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *