Sơ kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế

Tại buổi sơ kết triển khai kế hoạch hướng dẫn thực hiện cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp.

Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho 400 cán bộ y tế; 12/12 bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trực thuộc sở thành lập Đơn vị chăm sóc khách hàng, thực hiện quy định về trang phục.

Sơ kết một năm thực hiện Quyết định 2151, các đơn vị y tế trực thuộc nghiêm túc thực hiện. Phong cách, thái độ ứng xử của công chức viên chức người lao động trong ngành dần được chuyển biến.

Hội nghị cũng triển khai Kế hoạch hướng dẫn thực hiện cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và báo cáo một số tham luận của các đơn vị y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *