Chương trình mục tiêu Quốc gia

Nông thôn Năm Căn có nhiều đổi mới

“Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Hệ thống giao thông, thủy lợi,

Đất Mới chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Năm Căn có 3/7 xã đạt chuẩn. Trong năm 2019, huyện tập trung

Cái Nước còn gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn, riêng xã Thạnh

Tổng kết thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau. Theo báo cáo tổng kết thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 –

Phụ nữ Đầm Dơi linh hoạt, sáng tạo xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đầm Dơi đã tích cực triển khai

Nông thôn mới đổi thay cuộc sống người dân

“Nhờ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) mà diện mạo huyện Phú Tân nói chung, xã Phú Thuận nói riêng đã thay da đổi thịt,

Nguồn vốn tín dụng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã đóng góp vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc

TP. Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ