Nông thôn Năm Căn có nhiều đổi mới

Hiệp Tùng là địa phương thứ 3 của huyện về đích nông thôn mới.

Thành tích từ xuất phát điểm thấp

Thời điểm năm 2010, khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, hầu hết các xã của huyện Năm Căn đều có xuất phát điểm thấp, đạt chỉ từ 2 – 3 tiêu chí. “Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã tích cực vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm triển khai thực hiện. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, đặc biệt là xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, lợi ích của xây dựng NTM, với mục tiêu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện phần việc của hộ gia đình”, ông Phương đánh giá.

Đến nay, huyện có 3/7 xã đạt chuẩn NTM gồm: Hàm Rồng, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng; bình quân mỗi xã đạt 13 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với xuất phát điểm. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người từ khoảng 16 triệu đồng/người/năm vào năm 2010, đến năm 2018 tăng lên mức 40 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Tổng số vốn huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2016 – 2020 ước hơn 280 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước trên 58,8 tỷ đồng, vốn tín dụng 166,15 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp trên 12 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 43 tỷ đồng.

Hàm Rồng là xã đầu tiên của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 9/2015, diện mạo của xã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày được nâng lên. Phó Chủ tịch UBND xã Võ Văn Út chia sẻ: “Đạt chuẩn đã khó, để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt được càng khó hơn, vì vậy Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng tiêu chí NTM nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong công tác này. Trong đó, chú trọng đến tiêu chí thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị xã hội và an ninh trật tự…”.

Mô hình ương vèo cua giống đem lại thu nhập cao cho người dân xã Hàm Rồng.

Hướng tới mục tiêu 100% xã đạt NTM vào năm 2025

Huyện Năm Căn đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 7/7 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%; từ 1 – 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn từ 50 – 60 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; tỷ lệ hộ dân tham gia Bảo hiểm y tế trên 85%; hộ dân sử dụng nước sạch trên 80%.

Theo lộ trình, xã Đất Mới là đơn vị tiếp theo được huyện chọn tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí để thực hiện đạt chuẩn NTM. “Để đạt mục tiêu đề ra, xã tập trung kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý ở xã và ban phát triển các ấp; tăng cường công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu về xây dựng NTM. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó tập trung vào cơ chế, chính sách mới, cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm, mô hình sản xuất có hiệu quả. Đặc biệt là huy động tối đa các nguồn vốn, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp gắn với tạo việc làm, chương trình giảm nghèo cho lao động nông thôn nhằm nâng cao thu nhập”, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mới – Hồng Ngọc Châu cho biết giải pháp.

Huyện huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn, tạo diện mạo khởi sắc và động lực cho kinh tế nông thôn đi lên.

Đối với chặng đường xây dựng NTM phía trước, Chủ tịch UBND huyện lưu ý cần xây dựng đề án, kế hoạch sát, đúng và phù hợp với điều kiện xã, của ấp; lựa các tiêu chí dễ thực hiện trước, khó làm sau. Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, tranh thủ sự hỗ trợ cấp trên; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, các người con của quê hương ở xa thành đạt, các doanh nhân, doanh nghiệp. Song song đó, có cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ cở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *