Tân Ân và Khánh Bình Tây được công nhận là xã đảo

Đường vào đảo Hòn Khoai.

Xã Tân Ân có diện tích 6.654,3ha, dân số 4.644 người, có 5 ấp; trong đó có cụm đảo Hòn Khoai, diện tích 501,8ha, chưa có người dân định cư, chỉ có lực lượng vũ trang trên đảo.

Xã Khánh Bình Tây có diện tích 5.063ha, dân số 13.296 người, có 9 ấp; trong đó có cụm đảo Hòn Đá Bạc với diện tích 6,43ha, có người dân định cư và lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, để được công nhận xã đảo phải đáp ứng đủ 2 tiêu chí: 1- Có diện tích tự nhiên là đảo theo quy định tại Điều 19 Luật biển Việt Nam năm 2012; 2- Có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo. Đồng thời, đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã đảo phải có 1 trong 3 điều kiện sau: 1- Là đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được công nhận là huyện đảo; 2- Có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo; 3- Có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển (xã có đảo ở trên biển) và trên đảo có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân.

Với các xã đảo được công nhận, UBND cấp huyện có xã đảo căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020, để xây dựng Dự án phát triển kinh tế – xã hội của xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương; đồng thời được thực hiện các chính sách ưu đãi liên quan khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với xã đảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *