Tập trung cho công tác giám sát chuyên đề

Trước ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến nền sản xuất, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này rất cần được quan tâm, thông qua các chính sách khuyến khích nhằm tạo ra nền nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; Ban Pháp chế giám sát công tác cải cách hành chính năm 2016; Ban Kinh tế – Ngân sách giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP.

Đi vào từng vấn đề đáng quan tâm hiện nay tại các địa phương, được cử tri bức xúc kiến nghị thường xuyên, Ban Văn hóa – Xã hội sẽ tiến hành tìm hiểu việc thực hiện một số chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, những người hoạt động ở ấp, khóm; Luật Bảo hiểm Y tế; thu, chi Bảo hiểm y tế. Đối với Ban Dân tộc, sẽ giám sát kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tình hình sử dụng nước sạch và việc triển khai chính sách về cấp nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *