Tập trung thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới

Phú Tân đang tập trung đưa Nghị quyết số 04 vào cuộc sống, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành công nông thôn mới. Ảnh: Lộ về trung tâm xã Phú Thuận.

Xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết số 04, Đảng bộ các xã tập trung tổ chức quán triệt nhằm đưa Nghị quyết lan tỏa, thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trước hết, Ban Thường vụ Đảng ủy ra kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết 04, triển khai đến các chi ủy, chi bộ trực thuộc, các cơ quan và tổ chức đoàn thể xã, các ấp. Đến thời điểm này, 100% cán bộ chủ chốt cấp xã đã được học tập, quán triệt Nghị quyết và có phiếu khảo sát hộ gia đình, đơn vị công tác về thực hiện 13 tiêu chí hộ gia đình và của bản thân phải tham gia thực hiện. Theo kế hoạch, phấn đấu hết năm 2017 sẽ hoàn thành việc thực hiện 13 tiêu chí trong cán bộ, đảng viên đạt theo Nghị quyết đề ra. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân, tâm đắc: “Nghị quyết số 04 của Huyện ủy sau khi thực hiện 13 tiêu chí, hộ gia đình nào làm tốt có khen thưởng. Nhìn chung, đến thời điểm này, sơ kết đánh giá có những tiêu chí đạt từ 75 – 85%”.

Một trong những vấn đề mà Đảng bộ quan tâm nhất là lấy việc thực hiện nhiệm vụ công tác và nghĩa vụ nơi cư trú đối với tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện chưa hoàn thành nhiệm vụ tại chi ủy, chi bộ, kiểm điểm tự phê bình và phê bình xác nhận gửi về cấp trên. Căn cứ vào các tiêu chí đã nêu và phải đối chiếu với tình hình thực tế, liên hệ đến những năm trước đó để tiến hành khen thưởng kịp thời và có kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ thiếu gương mẫu. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó có kiểm điểm vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể về thực hiện 13 tiêu chí hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn cho biết: “Kế hoạch năm 2017, trong phát động các phong trào thực hiện 13 tiêu chí hộ gia đình xây dựng nông thôn mới, ấp nào đạt 100% thì khen thưởng kịp thời với giải Nhất – 8 triệu đồng, giải Nhì – 5 triệu đồng, giải Ba – 3 triệu đồng; cá nhân làm tốt thì được thưởng 500 ngàn đến 1 triệu đồng”.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, đảng bộ, chi ủy, chi bộ phải đưa việc thực hiện 13 tiêu chí hộ gia đình, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên, thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên hệ với tình hình thực tế và việc quy định cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải đăng ký thực hiện. Phải xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong Đảng và trong toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: “Huyện ủy Phú Tân hiện nay ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, đặc biệt năm nay tập trung thực hiện Nghị quyết số 04, giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết này, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy phải nêu gương thực hiện”.

Để Nghị quyết số 04 đi vào cuộc sống, sắp tới, Đảng bộ các xã và thị trấn Cái Đôi Vàm tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, với bước đi theo lộ trình đã đề ra, có phương pháp đúng đắn, khoa học để đạt được hiệu quả thiết thực, từng bước tạo chuyển biến trong thực tiễn xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành công nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *