Tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV: Giải pháp nâng cao, phát triển trên các lĩnh vực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Các đại biểu đã trình bày các tham luận: Ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Mục tiêu và giải pháp đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; ông Hứa Minh Hữu, Phó Bí thư Thành ủy Cà Mau: Xây dựng thành phố trở thành đô thị hạt nhân vùng đô thị Tây Nam; ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển: Thực trạng và giải pháp nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với phát triển du lịch sinh thái; ông Võ Thanh Tòng, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi: Giải pháp nuôi tôm công nghiệp bền vững; ông Nguyễn Văn Đô – Giám đốc Sở Công thương: Hội nhập kinh tế khi thực hiện các hiệp định thương mại; ông Hồ Xuân Việt, Bí thư Huyện ủy Thới Bình: Khai thác lợi thế tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam; ông Nguyễn Hồng Vệ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đấu tranh, phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong xây dựng hệ thống chính trị; ông Trịnh Văn Lên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn: Giải pháp phát triển Thương mại, Dịch vụ và Du lịch; ông Nguyễn Đồng Khởi, Phó Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời: Giải pháp phát triển kinh tế biển; ông Võ Trường Giang, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân: Giải pháp xây dựng nông thôn mới; ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại biểu Võ Trường Giang, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân trình bày các giải pháp xây dựng nông thôn mới ở địa phương tại Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Chiều nay, đại biểu Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *