Tham vấn đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khánh Lâm – Cà Mau

Tại Hội thảo lần này, nhiều tham luận có giá trị thực tiễn, nêu ra được ưu, nhược điểm của Đề án.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau, ông Lê Thanh Triều nhấn mạnh: Việc định hướng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là cần thiết và cấp bách, bởi lẽ thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh dù có lợi thế nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Cà Mau cũng khá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Khi triển khai, khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ đảm bảo tính đồng bộ liên hoàn, việc phát triển nông nghiệp sẽ hiệu quả và bền vững hơn.

Tại Hội thảo lần này, nhiều tham luận có giá trị thực tiễn của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh, Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, các doanh nghiệp và sở, ngành đã nêu ra được nhiều ưu, nhược điểm của Đề án.

Cần có tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng giống cây trồng, là sự quan tâm của nhiều đại biểu đối với vùng sản xuất công nghệ cao; bên cạnh đó là đồng bộ khi đầu tư hệ thống hạ tầng, giao thông, thủy lợi…Đặc biệt là tỉnh cần quan tâm đến đơn vị có thẩm quyền phê duyệt Đề án, vì có liên quan đến vấn đề cấp kinh phí triển khai đề án sau này.

Theo đó, khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn vốn lớn, cơ sở hạ tầng vùng chưa đảm bảo, nguồn lao động chủ yếu là lao động phổ thông, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghệ cao…

Đây là những cơ sở quan trọng để các đơn vị hoàn chỉnh Đề án, sớm ban hành, triển khai trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *