Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau: Điểm cao thuộc về thí sinh Phạm Thanh Phong

Tại phần thi này cả hai thí sinh hiện đang công tác tại Đài, gồm ông Lê Minh Chính, Trưởng phòng Chuyên đề và ông Phạm Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Chương trình đã tự tin trình bày đề án của mình, đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng và chi tiết.

Theo đó, thí sinh Lê Minh Chính với Đề án Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình tự xản xuất Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau đến năm 2020. Thí sinh Phạm Thanh Phong trình bày Đề án Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 – 2020.

Với phần trình bày Đề án ” Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình truyền hình của Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 – 2020 thí sinh Phạm Thanh Phong đạt 86/100 điểm.

Cả hai đề án đều được kết cấu những nội dung chính xoay quanh hoạt động của của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh như đánh giá thực trạng, những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển, giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng, chương trình hành động của bản thân khi trúng tuyển…

Kết quả phần thi này, thí sinh Phạm Thanh Phong đạt 86/100 điểm, thí sinh Lê Minh Chính đạt 83,75/100 điểm.

Theo đánh giá của Hội đồng thi tuyển, cả hai thí sinh rất nỗ lực trong xây dựng đề án. Mặc dù có sự chênh lệch nhất định nhưng đã thể hiện sự quyết tâm đổi mới chương trình của Đài.

Trước đó, Kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau được khai mạc vào ngày 29/5. Ngay sau đó, hai ứng viên cũng đã tiến hành phần thi viết. Kết quả cả hai đều hoàn thành tốt phần thi này, đủ điều kiện để tham gia phần thi thứ 2 là phần thi quan trọng trình bày đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển: Đây là lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tiến hành thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp sở. Việc thi tuyển sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh, thể hiện sự dân chủ, công bằng trong tuyển chọn lãnh đạo. Qua đây nhằm phát hiện ra những cán bộ, đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *