Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm

Xây dựng nông thôn mới góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Khó khăn từ nguồn vốn

Đạt 16/19 tiêu chí, xã Hồ Thị Kỷ còn chật vật với tiêu chí hệ thống chính trị, trường học và giao thông. Đối với tiêu chí trường học, hiện có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia, xã đang có kế hoạch nâng cấp thêm 3 điểm trường: Mầm non Cúc Trắng, Tiểu học Huỳnh Thị Kim Liên và Mầm non Hoa Phong Lan, để hướng đến đạt tiêu chí này. Tuy nhiên, nguồn kinh phí cần để hoàn thành nâng cấp là hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ: “Tiêu chí trường học đang gặp khó khăn do kinh phí khá cao. Các tiêu chí còn lại, trong phạm vi nội lực, xã kiên quyết giữ vững, nâng chất và hoàn thành các tiêu chí, tiến tới đạt chuẩn”.

Xã Tân Trung (huyện Đầm Dơi) là 1 trong 2 xã bị chậm tiến độ. Hiện nay, xã chỉ đạt 12/19 tiêu chí, còn lại 7 tiêu chí, trong đó tiêu chí giao thông còn 42km lộ xóm nhánh chưa được đầu tư xây dựng và hơn 15km lộ bị ngập, hư hỏng do triều cường. Điện chia hơi thiếu an toàn chiếm tới 22,56%; cơ sở vật chất văn hóa cần nguồn vốn hơn 4 tỷ đồng để hoàn thành; thông tin và truyền thông chưa đáp ứng yêu cầu; môi trường và an toàn thực phẩm (đạt 70%), y tế (76%). Trong đó, tiêu chí hệ thống chính trị năm 2018 được xác định không đạt do một số sai phạm trong công tác quản lý cán bộ.

Để các xã xây dựng nông thôn mới thành công cần có sự đồng lòng chung sức của các ban, ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân.

Chậm nhưng phải chắc!

Xã Thạnh Phú cũng có cùng khó khăn trên con đường về đích. Hầu hết các tiêu chí còn lại đều cần nguồn vốn lớn. Nhưng bằng quyết tâm và sự đồng lòng của Đảng bộ, nhân dân trong xây dựng NTM, xã đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến rõ nét. Ông Nguyễn Minh Khuôl, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, chia sẻ: “Xã luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM theo mục tiêu đã đề ra, chậm mà chắc. Triển khai phấn đấu thực hiện và kiện toàn các tiêu chí. Đối với tiêu chí Bảo hiểm y tế, xã đang rà soát lại đối với các hộ đi làm ăn xa, đối chiếu và vận động tham gia đảm bảo đạt 85%”.

Tỉnh sẽ cố gắng phấn đấu đạt 3 xã về đích NTM kịp tiến độ, 2 xã còn lại sẽ hoàn thiện vào năm 2019. Ông Hồ Ngọc Tấn, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM: “Các tiêu chí hiện nay chưa đạt thì tiếp tục trên cơ sở kế hoạch năm 2018, huyện sẽ hỗ trợ cho xã và xã phải tích cực hơn nữa, tuyên truyền vận động trong dân sâu rộng hơn về lợi ích thiết thực trong xây dựng NTM”.

Người dân biết áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập.

Dự kiến 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM sẽ được thẩm định vào tháng 2/2019 và còn phụ thuộc trong quá trình thẩm định mới kết luận được có đạt hay không. Ông Hồ Ngọc Tấn thông tin thêm: “Phải nói là sự nỗ lực của các huyện: Thới Bình, U Minh đã có sự chuẩn bị, tập trung của Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ đạo, đầu tư các công trình, hạng mục xây dựng NTM. Các đơn vị khác cần học hỏi nghiên cứu thực hiện tốt như các đơn vị này”.

Theo Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 quy định về thẩm quyền xét, công nhận, công bố các xã đạt chuẩn NTM thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh, việc thẩm định, thẩm tra của cấp huyện, cấp tỉnh có thể kéo dài qua vài tháng đầu năm 2019, không gây ảnh hưởng lớn. Hiện nay, một số công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết với 50% xã đạt chuẩn trở lên, tương đương 41 xã đạt chuẩn NTM.

“Ba xã: Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Bắc (huyện Thới Bình) và xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) cùng đạt 16/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại cũng đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn thành, dự kiến thẩm định vào tháng 2/2019. Còn hai xã chậm lại là: Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) và Tân Trung (huyện Đầm Dơi). Quan điểm của tỉnh là không chấp nhận chuyện đạt non, phải thực chất, đó là chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh, dù khả năng không hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Những xã không đủ điều kiện đạt trong năm 2018 sẽ đạt trong năm 2019”.

Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM ,ông Hồ Ngọc Tấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *