Tổng Cục Thống kê kiểm tra công tác tổng điều tra năm 2016 tại Cà Mau

Đến nay, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến các đơn vị xã, phường, thị trấn và thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh, gồm 21 thành viên.

Toàn tỉnh có 1.601 địa bàn điều tra, khoảng 235.488 hộ thuộc đối tượng điều tra toàn bộ và 1.251 hộ điều tra mẫu; đồng thời điều tra 82 xã và khoảng 80 trang trại trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí mới.

Ban chỉ đạo các cấp đã lập kế hoạch tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhằm làm cho đối tượng điều tra và mọi người hiểu rõ về mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra lần này.

Qua buổi kiểm tra, đoàn nhắc nhở Ban chỉ đạo tỉnh Cà Mau và các địa phương một số việc trọng tâm: Lưu ý phải phỏng vấn người dân thật cận kẽ và chi tiết, tránh bỏ sót những thông tin quan trọng; không hỏi theo cách máy móc; phải nắm thông tin ban đầu thật chuẩn xác… làm cơ sở để hoạch định chính sách lâu dài sau này.

Tỉnh Cà Mau kiến nghị Tổng Cục Thống kê cần xem xét hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh; sớm chuyển kinh phí Tổng điều tra về địa phương; bổ sung kịp thời những phiếu bị lỗi do in ấn; sớm có công văn hướng dẫn cụ thể công tác thi đua khen thưởng, hội nghị tổng điều tra các cấp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *