Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Ông Nguyễn Văn Bé, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Cà Mau năm 2016, phát biểu tại buổi lễ ra quân cuộc Tổng điều tra được tổ chức tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời , sáng 1/7. Ảnh: PHÚ HỮU

PV: Thưa ông, được biết ngày 31/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, ông có thể cho biết ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra này?

Ông Nguyễn Văn Bé, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh: Theo Quyết định 1225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 vào ngày 1/7/2016 trên phạm vi cả nước. Kết quả của cuộc Tổng điều tra này sẽ phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn. Đồng thời, kết quả tổng điều tra sẽ là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản là đối tượng của cuộc tổng điều tra lần này.

PV: Tỉnh đã có sự chuẩn bị cho công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Bé: Tỉnh đã thành lập BCĐ từ cấp tỉnh đến các đơn vị xã, phường, thị trấn và thành lập Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh, gồm 21 thành viên. Đã triển khai tập huấn công tác điều tra; lập bảng kê phục vụ cho công tác tổng điều tra. Kết quả toàn tỉnh có 1.601 địa bàn điều tra (trong đó có 1.462 địa bàn toàn bộ và 139 địa bàn mẫu), khoảng 235.488 hộ thuộc đối tượng điều tra toàn bộ và 1.251 hộ điều tra mẫu; đồng thời điều tra 82 xã và khoảng 80 trang trại trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí mới. Đối với công tác tuyên truyền, BCĐ các cấp đã lập kế hoạch tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhằm làm cho đối tượng điều tra và mọi người hiểu rõ về mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra lần này. Bên cạnh đó, BCĐ các cấp cũng đã phân bổ phiếu biểu, kinh phí đến BCĐ các cấp theo tiến độ cấp của BCĐ Trung ương.

Cuộc tổng điều tra lần này nhằm xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước.

PV: Theo ông, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh sẽ gặp những khó khăn, trở ngại gì?

Ông Nguyễn Văn Bé: Cà Mau có địa bàn sông ngòi chằng chịt, giao thông đi lại phục vụ cho công tác điều tra ở nhiều địa phương chủ yếu đi bằng phương tiện thủy, dân cư phân tán… nên khó khăn cho công tác điều tra, có thể làm chậm tiến độ. Trình độ dân trí của một bộ phận dân cư còn thấp, có thể gây khó khăn cho công tác phỏng vấn, khai thác, thu thập số liệu ghi vào phiếu điều tra của điều tra viên. Lực lượng điều tra viên hầu hết đều được trưng dụng từ cán bộ ấp, khóm nên trình độ không đồng đều, có thể ảnh hưởng đến chất lượng công tác phỏng vấn, thu thập, khai thác số liệu…, nhất là ghi số vào phiếu điều tra phải theo mẫu quy định, vì cuộc điều tra lần này Trung ương sử dụng công nghệ quét để xử lý số liệu điều tra. Kinh phí cho công tác điều tra hạn hẹp, chưa đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra, nhất là công tác phí cho tỉnh, huyện quá ít, không đảm bảo cho công tác kiểm tra giám sát theo thực tế.

PV: Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra này, trong quá trình triển khai cần lưu ý những điểm gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Bé: Đó là, công tác tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng phải thực hiện kịp thời, tuyển chọn người tham gia phải có sức khỏe, có trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình trong công tác tổng điều tra. Nắm chắc kế hoạch, phương án, hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân. Tổ chức triển khai phương án, tập huấn biểu điều tra thật kỹ, chất lượng, có kiểm tra, chỉ những người đạt yêu cầu mới được tham gia điều tra. Công tác kiểm tra, phúc tra được thực hiện thường xuyên để uốn nắn kịp thời, khắc phục những sai sót. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cho các hoạt động của cuộc Tổng điều tra phải đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thực tế và đặc thù của từng đơn vị.

Dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành Thống kê cùng sự ủng hộ của người dân trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng Cà Mau sẽ thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *