TP. Cà Mau gặp nhiều khó khăn trong chi thường xuyên

Thực hiện Nghị quyết số 02 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017 – 2020, ngân sách thành phố gặp không ít khó khăn.

Cụ thể, nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp, thành phố thu hưởng 100%; tuy nhiên năm 2017 không đạt nguồn thu này. Mặt khác, có những đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý nhưng Cục Thuế phân cấp giao về cho thành phố quản lý và nguồn thu từ các đơn vị này điều tiết về cấp tỉnh.

Thành phố đề xuất hằng năm khi giao dự toán thu ngân sách nhà nước cần xác với khả năng nguồn lực của thành phố do năm 2017 hụt thu cân đối trên 45 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khi giao nguồn thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách, thành phố thu hưởng 100%; tuy nhiên năm 2017 có những khoản thu phí thành phố không được điều tiết mà điều tiết 100% về ngân sách Trung ương.

Riêng việc thực hiện Nghị quyết số 03 năm 2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, việc chi cho nhiều lĩnh vực vẫn còn thiếu hụt, gây khó khăn cho thành phố trong công tác chi ngân sách.

Do những khó khăn trên mà năm qua, TP. Cà Mau gặp nhiều khó khăn trong quá trình chi thường xuyên. Đối với chi sự nghiệp văn hóa – thông tin, định mức tỉnh giao cho thành phố là 1,445 tỷ đồng/năm là quá thấp, vì chi cho con người (25 biên chế) là 1,18 tỷ đồng, còn lại hoạt động (văn phòng phẩm, điện, nước…) là 265 triệu đồng/năm. Hàng năm, thành phố thiếu hụt khoản kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền các ngày tết, lễ lớn, các sự kiện của tỉnh, thành phố trên 2 tỷ đồng.

Đối với chi sự nghiệp thể dục – thể thao, hàng năm, thành phố thiếu hụt khoản kinh phí tham gia các giải thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm trên 500 triệu đồng và năm 2018, thành phố thiếu hụt khoản kinh phí đại hội thể dục thể thao cấp thành phố và cấp tỉnh trên 1 tỷ đồng.

Thành phố đề xuất hằng năm khi giao dự toán thu ngân sách nhà nước cần sát với khả năng nguồn lực của thành phố, do năm 2017 hụt thu cân đối trên 45 tỷ đồng. Đối với tỷ lệ phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp, cấp thành phố hưởng 50%, cấp tỉnh 50%.

Ngoài ra, cũng cần xem xét lại định mức phân bổ ngân sách hằng năm cho thành phố đối với các sự nghiệp chi nhằm đảm bảo các nguồn chi, phù hợp hơn thời kỳ ổn định. Xem xét lại định mức phân bổ ngân sách hàng năm cho thành phố đối với: Nguồn kinh phí cho các dự án về y tế, sự nghiệp văn hóa – thông tin, sự nghiệp thể dục – thể thao, sự nghiệp truyền thanh, kinh phí cho công tác huấn luyện dân quân hàng năm theo chỉ tiêu huấn luyện của UBND tỉnh và kinh phí chi phụ cấp cho lực lượng ban bảo vệ dân phố.

Ngoài ra, khi giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho thành phố cần sát với khả năng nguồn lực của thành phố. Đối với tỷ lệ phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp cấp thành phố 50%, cấp tỉnh 50%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *