Trang bị kiến thức lý luận và chuyên môn cho cán bộ công đoàn

Học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.

Theo chương trình, lớp học kéo dài trong 4 tháng. Các học viên sẽ được trang bị những nội dung và kiến thức cơ bản về: Phong trào công nhân, công đoàn thế giới và Việt Nam; nghiệp vụ tuyên truyền và công tác nữ công; nguyên tắc và phương pháp hoạt động tổ chức công đoàn; kỹ năng giao tiếp, phương pháp và kiến thức Luật Lao động, Luật Công đoàn và viên chức; các nghiệp vụ quản lý tài chính công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra công đoàn; phương pháp quản lý thi đua, công đoàn tham gia quản lý, kỹ năng xây dựng thỏa ước; kiến thức về quan hệ lao động hài hòa và tâm lý người lao động…

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức lý luận, chuyên môn nghiệp vụ về công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *